КЕШ КРЕДИТ МОБАЙЛ ЕАД

Бърз кредит от КЕШ КРЕДИТ МОБАЙЛ ЕАД

Фирма за бърз кредит КЕШ КРЕДИТ МОБАЙЛ ЕАД

всички небанкови финансови институции
КЕШ КРЕДИТ МОБАЙЛ ЕАД е вписана в регистъра на Българска народна банка (БНБ) и като такова има право да извършва финансови дейности на територията на Република България. Някои от дейностите, които тези фирми могат да извършват са:

  • финансов лизинг;
  • гаранционни сделки;
  • отпускане на кредити.

Управляващите КЕШ КРЕДИТ МОБАЙЛ ЕАД според Закона за кредитните институции трябва да притежаваст необходимата професионална кавалификация, репутация и професионален опит. Фирмата трябва да изпълнява определени изисквания според Наредба на БНБ и може да бъде както с българско така и с чуждестранно участие.

Регистрационен № на финансова институция

ЕИК (БУЛСТАТ)

Номер и дата на заповед за вписване

BGR00310

202376220

РД22-2584/24.04.2013

Адрес за кореспонденция

Лице за контакт

СОФИЯ 1309 УЛ. ЗОГРАФСКИ МАНАСТИР № 15, ВХ. Г, ЕТ.6

МИЛАДИМА ВАЛЕРИЕВА ЛАЛЕВА, ТЕЛ. +359887887108

Дейности по ЗКИ

Отпускане на кредити със средства, които не са набрани чрез публично привличане на влогове или други възстановими средства