КЕШ АДВАНС БЪЛГАРИЯ ЕООД

Бърз кредит от КЕШ АДВАНС БЪЛГАРИЯ ЕООД

Фирма за бърз кредит КЕШ АДВАНС БЪЛГАРИЯ ЕООД

всички небанкови финансови институции
КЕШ АДВАНС БЪЛГАРИЯ ЕООД е вписана в регистъра на Българска народна банка (БНБ) и като такова има право да извършва финансови дейности на територията на Република България. Някои от дейностите, които тези фирми могат да извършват са:

  • финансов лизинг;
  • гаранционни сделки;
  • отпускане на кредити.

Управляващите КЕШ АДВАНС БЪЛГАРИЯ ЕООД според Закона за кредитните институции трябва да притежаваст необходимата професионална кавалификация, репутация и професионален опит. Фирмата трябва да изпълнява определени изисквания според Наредба на БНБ и може да бъде както с българско така и с чуждестранно участие.

Регистрационен № на финансова институция

ЕИК (БУЛСТАТ)

Номер и дата на заповед за вписване

BGR00383

204422780

БНБ-115102/12.07.2017

Адрес за кореспонденция

Лице за контакт

СОФИЯ 1303 БУЛ. ТОДОР АЛЕКСАНДРОВ 109-115, БИЗНЕС СГРАДА ТАО, ЕТАЖ 9

СТЕФАН КРАСИМИРОВ ПЕТКОВ, ТЕЛ. 0892333652

Дейности по ЗКИ

Отпускане на кредити със средства, които не са набрани чрез публично привличане на влогове или други възстановими средства