КЕЙ БИ СИ ЛИЗИНГ БЪЛГАРИЯ ЕООД

Бърз кредит от КЕЙ БИ СИ ЛИЗИНГ БЪЛГАРИЯ ЕООД

Фирма за бърз кредит КЕЙ БИ СИ ЛИЗИНГ БЪЛГАРИЯ ЕООД

всички небанкови финансови институции
КЕЙ БИ СИ ЛИЗИНГ БЪЛГАРИЯ ЕООД е вписана в регистъра на Българска народна банка (БНБ) и като такова има право да извършва финансови дейности на територията на Република България. Някои от дейностите, които тези фирми могат да извършват са:

  • финансов лизинг;
  • гаранционни сделки;
  • отпускане на кредити.

Управляващите КЕЙ БИ СИ ЛИЗИНГ БЪЛГАРИЯ ЕООД според Закона за кредитните институции трябва да притежаваст необходимата професионална кавалификация, репутация и професионален опит. Фирмата трябва да изпълнява определени изисквания според Наредба на БНБ и може да бъде както с българско така и с чуждестранно участие.

Регистрационен № на финансова институция

ЕИК (БУЛСТАТ)

Номер и дата на заповед за вписване

BGR00122

131206120

РД22-2510/11.12.2009

Адрес за кореспонденция

Лице за контакт

СОФИЯ 1407 РАЙОН ЛОЗЕНЕЦ, БУЛ. ЧЕРНИ ВРЪХ 32А, ЕТ. 6

ГЕОРГИ АТАНАСОВ ПАНДОХОВ, ТЕЛ. 024919191

Дейности по ЗКИ

1.Финансов лизинг. 2.Отпускане на кредити със средства, които не са набрани чрез публично привличане на влогове или други възстановими средства