КАПМАН ДЕБТС МЕНИДЖМЪНТ АД

Бърз кредит от КАПМАН ДЕБТС МЕНИДЖМЪНТ АД

Фирма за бърз кредит КАПМАН ДЕБТС МЕНИДЖМЪНТ АД

всички небанкови финансови институции
КАПМАН ДЕБТС МЕНИДЖМЪНТ АД е вписана в регистъра на Българска народна банка (БНБ) и като такова има право да извършва финансови дейности на територията на Република България. Някои от дейностите, които тези фирми могат да извършват са:

  • финансов лизинг;
  • гаранционни сделки;
  • отпускане на кредити.

Управляващите КАПМАН ДЕБТС МЕНИДЖМЪНТ АД според Закона за кредитните институции трябва да притежаваст необходимата професионална кавалификация, репутация и професионален опит. Фирмата трябва да изпълнява определени изисквания според Наредба на БНБ и може да бъде както с българско така и с чуждестранно участие.

Регистрационен № на финансова институция

ЕИК (БУЛСТАТ)

Номер и дата на заповед за вписване

BGR00439

206073822

БНБ-38606/08.04.2021

Адрес за кореспонденция

Лице за контакт

СОФИЯ 1301 УЛ. ТРИ УШИ 8, ЕТ.6

НИКОЛАЙ ПЕТКОВ ЯЛЪМОВ, ТЕЛ. 024030200

Дейности по ЗКИ

Придобиване на вземания по кредити и друга форма на финансиране (факторинг, форфетинг и др.)