ИЗИ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД

Бърз кредит от ИЗИ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД

Фирма за бърз кредит ИЗИ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД

всички небанкови финансови институции
ИЗИ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД е вписана в регистъра на Българска народна банка (БНБ) и като такова има право да извършва финансови дейности на територията на Република България. Някои от дейностите, които тези фирми могат да извършват са:

  • финансов лизинг;
  • гаранционни сделки;
  • отпускане на кредити.

Управляващите ИЗИ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД според Закона за кредитните институции трябва да притежаваст необходимата професионална кавалификация, репутация и професионален опит. Фирмата трябва да изпълнява определени изисквания според Наредба на БНБ и може да бъде както с българско така и с чуждестранно участие.

Регистрационен № на финансова институция

ЕИК (БУЛСТАТ)

Номер и дата на заповед за вписване

BGR00009

131576434

РД22-1448/11.08.2009

Адрес за кореспонденция

Лице за контакт

СОФИЯ 1324 Ж.К. “ЛЮЛИН 7”, БУЛ. “ДЖАВАХАРЛАЛ НЕРУ” № 28, АТЦ СИЛВЪР ЦЕНТЪР, ЕТ.2, ОФИС 40-46

ГАЛИН ТОДОРОВ ТОДОРОВ, ТЕЛ. 02 927 73 51

Дейности по ЗКИ

Отпускане на кредити със средства, които не са набрани чрез публично привличане на влогове или други възстановими средства