ИПОТЕХ СОФКОМ АД

Бърз кредит от ИПОТЕХ СОФКОМ АД

Фирма за бърз кредит ИПОТЕХ СОФКОМ АД

всички небанкови финансови институции
ИПОТЕХ СОФКОМ АД е вписана в регистъра на Българска народна банка (БНБ) и като такова има право да извършва финансови дейности на територията на Република България. Някои от дейностите, които тези фирми могат да извършват са:

  • финансов лизинг;
  • гаранционни сделки;
  • отпускане на кредити.

Управляващите ИПОТЕХ СОФКОМ АД според Закона за кредитните институции трябва да притежаваст необходимата професионална кавалификация, репутация и професионален опит. Фирмата трябва да изпълнява определени изисквания според Наредба на БНБ и може да бъде както с българско така и с чуждестранно участие.

Регистрационен № на финансова институция

ЕИК (БУЛСТАТ)

Номер и дата на заповед за вписване

BGR00472

207296582

БНБ-36539/30.03.2023

Адрес за кореспонденция

Лице за контакт

СОФИЯ 1618 Ж.К. МАНАСТИРСКИ ЛИВАДИ, УЛ. РАЛЕВИЦА № 74, ЕТ. 3, ОФИС 3.3

ИРЕНА ТОДОРОВА ИВАНОВА, ТЕЛ. +359888759889

Дейности по ЗКИ

1.Отпускане на кредити със средства, които не са набрани чрез публично привличане на влогове или други възстановими средства. 2.Финансов лизинг