ИПОКРЕДИТ ООД

Бърз кредит от ИПОКРЕДИТ ООД

Фирма за бърз кредит ИПОКРЕДИТ ООД

всички небанкови финансови институции
ИПОКРЕДИТ ООД е вписана в регистъра на Българска народна банка (БНБ) и като такова има право да извършва финансови дейности на територията на Република България. Някои от дейностите, които тези фирми могат да извършват са:

  • финансов лизинг;
  • гаранционни сделки;
  • отпускане на кредити.

Управляващите ИПОКРЕДИТ ООД според Закона за кредитните институции трябва да притежаваст необходимата професионална кавалификация, репутация и професионален опит. Фирмата трябва да изпълнява определени изисквания според Наредба на БНБ и може да бъде както с българско така и с чуждестранно участие.

Регистрационен № на финансова институция

ЕИК (БУЛСТАТ)

Номер и дата на заповед за вписване

BGR00303

202175961

РД22-0261/06.02.2013

Адрес за кореспонденция

Лице за контакт

ГОРНА ОРЯХОВИЦА 5100 УЛ.ГЕОРГИ ИЗМИРЛИЕВ 2Б, ЕТ.1,ОФИС 5

АРМЕН ПОГОСЯН, ТЕЛ. 0887835730

Дейности по ЗКИ

1.Отпускане на кредити със средства, които не са набрани чрез публично привличане на влогове или други възстановими средства. 2.Финансов лизинг