ИНВЕСТФОРС ЕАД

Бърз кредит от ИНВЕСТФОРС ЕАД

Фирма за бърз кредит ИНВЕСТФОРС ЕАД

всички небанкови финансови институции
ИНВЕСТФОРС ЕАД е вписана в регистъра на Българска народна банка (БНБ) и като такова има право да извършва финансови дейности на територията на Република България. Някои от дейностите, които тези фирми могат да извършват са:

  • финансов лизинг;
  • гаранционни сделки;
  • отпускане на кредити.

Управляващите ИНВЕСТФОРС ЕАД според Закона за кредитните институции трябва да притежаваст необходимата професионална кавалификация, репутация и професионален опит. Фирмата трябва да изпълнява определени изисквания според Наредба на БНБ и може да бъде както с българско така и с чуждестранно участие.

Регистрационен № на финансова институция

ЕИК (БУЛСТАТ)

Номер и дата на заповед за вписване

BGR00387

204712132

БНБ-165020/27.10.2017

Адрес за кореспонденция

Лице за контакт

ВАРНА 9002 УЛ.НИКОЛА ВАПЦАРОВ 3 ЕТ.4 ОФИС 6

КАЛИНА БОЖИДАРОВА ВЪКОВА, ТЕЛ. +35952712626

Дейности по ЗКИ

1.Отпускане на кредити със средства, които не са набрани чрез публично привличане на влогове или други възстановими средства. 2.Финансов лизинг. 3.други дейности