ИНВЕСТ – С ООД

Бърз кредит от ИНВЕСТ – С ООД

Фирма за бърз кредит ИНВЕСТ – С ООД

всички небанкови финансови институции
ИНВЕСТ – С ООД е вписана в регистъра на Българска народна банка (БНБ) и като такова има право да извършва финансови дейности на територията на Република България. Някои от дейностите, които тези фирми могат да извършват са:

  • финансов лизинг;
  • гаранционни сделки;
  • отпускане на кредити.

Управляващите ИНВЕСТ – С ООД според Закона за кредитните институции трябва да притежаваст необходимата професионална кавалификация, репутация и професионален опит. Фирмата трябва да изпълнява определени изисквания според Наредба на БНБ и може да бъде както с българско така и с чуждестранно участие.

Регистрационен № на финансова институция

ЕИК (БУЛСТАТ)

Номер и дата на заповед за вписване

BGR00019

127568875

РД22-1692/11.09.2009

Адрес за кореспонденция

Лице за контакт

ШУМЕН 9700 УЛ. „ ЛАЙОШ КОШУТ „ № 1

ВИКТОРИЯ ДИМИТРОВА ТОДОРОВА, ТЕЛ. 054 800553

Дейности по ЗКИ

1.Гаранционни сделки. 2.Отпускане на кредити със средства, които не са набрани чрез публично привличане на влогове или други възстановими средства. 3.Финансов лизинг