ИНТЕРНЕШЪНЪЛ САЛАМАНКА КАПИТАЛ ООД

Бърз кредит от ИНТЕРНЕШЪНЪЛ САЛАМАНКА КАПИТАЛ ООД

Фирма за бърз кредит ИНТЕРНЕШЪНЪЛ САЛАМАНКА КАПИТАЛ ООД

всички небанкови финансови институции
ИНТЕРНЕШЪНЪЛ САЛАМАНКА КАПИТАЛ ООД е вписана в регистъра на Българска народна банка (БНБ) и като такова има право да извършва финансови дейности на територията на Република България. Някои от дейностите, които тези фирми могат да извършват са:

  • финансов лизинг;
  • гаранционни сделки;
  • отпускане на кредити.

Управляващите ИНТЕРНЕШЪНЪЛ САЛАМАНКА КАПИТАЛ ООД според Закона за кредитните институции трябва да притежаваст необходимата професионална кавалификация, репутация и професионален опит. Фирмата трябва да изпълнява определени изисквания според Наредба на БНБ и може да бъде както с българско така и с чуждестранно участие.

Регистрационен № на финансова институция

ЕИК (БУЛСТАТ)

Номер и дата на заповед за вписване

BGR00036

200604885

РД22-1753/23.09.2009

Адрес за кореспонденция

Лице за контакт

СОФИЯ 1324 ГР. СОФИЯ, Ж.К. ЛЮЛИН, БЛ. 963, ЕТ. 1, ОФИС 11

ДЕСИСЛАВ ВОЛОДИЕВ ДИМИТРОВ, ТЕЛ. 0896781144 0877999960

Дейности по ЗКИ

1.Отпускане на кредити със средства, които не са набрани чрез публично привличане на влогове или други възстановими средства. 2.Придобиване на вземания по кредити и друга форма на финансиране (факторинг, форфетинг и др.)