ИНОВАТИВНИ ФИНАНСИ ООД

Бърз кредит от ИНОВАТИВНИ ФИНАНСИ ООД

Фирма за бърз кредит ИНОВАТИВНИ ФИНАНСИ ООД

всички небанкови финансови институции
ИНОВАТИВНИ ФИНАНСИ ООД е вписана в регистъра на Българска народна банка (БНБ) и като такова има право да извършва финансови дейности на територията на Република България. Някои от дейностите, които тези фирми могат да извършват са:

  • финансов лизинг;
  • гаранционни сделки;
  • отпускане на кредити.

Управляващите ИНОВАТИВНИ ФИНАНСИ ООД според Закона за кредитните институции трябва да притежаваст необходимата професионална кавалификация, репутация и професионален опит. Фирмата трябва да изпълнява определени изисквания според Наредба на БНБ и може да бъде както с българско така и с чуждестранно участие.

Регистрационен № на финансова институция

ЕИК (БУЛСТАТ)

Номер и дата на заповед за вписване

BGR00477

201257149

БНБ-113121/09.10.2023

Адрес за кореспонденция

Лице за контакт

СОФИЯ 1766 РАЙОН ВИТОША, УЛ. РАЧО ПЕТКОВ КАЗАНДЖИЯТА № 4, ЕТ. 6

ЗДРАВКО ВЛАДИМИРОВ ИВАНОВ, ТЕЛ. 0884544998

Дейности по ЗКИ

Придобиване на вземания по кредити и друга форма на финансиране (факторинг, форфетинг и др.)