ХИТ КРЕДИТ ООД

Бърз кредит от ХИТ КРЕДИТ ООД

Фирма за бърз кредит ХИТ КРЕДИТ ООД

всички небанкови финансови институции
ХИТ КРЕДИТ ООД е вписана в регистъра на Българска народна банка (БНБ) и като такова има право да извършва финансови дейности на територията на Република България. Някои от дейностите, които тези фирми могат да извършват са:

  • финансов лизинг;
  • гаранционни сделки;
  • отпускане на кредити.

Управляващите ХИТ КРЕДИТ ООД според Закона за кредитните институции трябва да притежаваст необходимата професионална кавалификация, репутация и професионален опит. Фирмата трябва да изпълнява определени изисквания според Наредба на БНБ и може да бъде както с българско така и с чуждестранно участие.

Регистрационен № на финансова институция

ЕИК (БУЛСТАТ)

Номер и дата на заповед за вписване

BGR00102

130913306

РД22-2297/19.11.2009

Адрес за кореспонденция

Лице за контакт

СОФИЯ 1000 БУЛ. ДЖЕЙМС БАУЧЕР №87, ЕТ.10

АНГЕЛ АТАНАСОВ ВУКОВ, ТЕЛ. 0888586446

Дейности по ЗКИ

1.Отпускане на кредити със средства, които не са набрани чрез публично привличане на влогове или други възстановими средства. 2.Финансов лизинг