ХЪРСЕВ КО. КДА

Бърз кредит от ХЪРСЕВ КО. КДА

Фирма за бърз кредит ХЪРСЕВ КО. КДА

всички небанкови финансови институции
ХЪРСЕВ КО. КДА е вписана в регистъра на Българска народна банка (БНБ) и като такова има право да извършва финансови дейности на територията на Република България. Някои от дейностите, които тези фирми могат да извършват са:

  • финансов лизинг;
  • гаранционни сделки;
  • отпускане на кредити.

Управляващите ХЪРСЕВ КО. КДА според Закона за кредитните институции трябва да притежаваст необходимата професионална кавалификация, репутация и професионален опит. Фирмата трябва да изпълнява определени изисквания според Наредба на БНБ и може да бъде както с българско така и с чуждестранно участие.

Регистрационен № на финансова институция

ЕИК (БУЛСТАТ)

Номер и дата на заповед за вписване

BGR00018

831390684

РД22-1676/10.09.2009

Адрес за кореспонденция

Лице за контакт

СОФИЯ 1000 БУЛ. ВАСИЛ ЛЕВСКИ 109

ЕМИЛ МАНОЛОВ ХЪРСЕВ, ТЕЛ. +35929805003

Дейности по ЗКИ

1.Гаранционни сделки. 2.Отпускане на кредити със средства, които не са набрани чрез публично привличане на влогове или други възстановими средства. 3.други дейности