ГЛОБАЛ КРЕДИТ СЪЛЮШЪНС ООД

Бърз кредит от ГЛОБАЛ КРЕДИТ СЪЛЮШЪНС ООД

Фирма за бърз кредит ГЛОБАЛ КРЕДИТ СЪЛЮШЪНС ООД

всички небанкови финансови институции
ГЛОБАЛ КРЕДИТ СЪЛЮШЪНС ООД е вписана в регистъра на Българска народна банка (БНБ) и като такова има право да извършва финансови дейности на територията на Република България. Някои от дейностите, които тези фирми могат да извършват са:

  • финансов лизинг;
  • гаранционни сделки;
  • отпускане на кредити.

Управляващите ГЛОБАЛ КРЕДИТ СЪЛЮШЪНС ООД според Закона за кредитните институции трябва да притежаваст необходимата професионална кавалификация, репутация и професионален опит. Фирмата трябва да изпълнява определени изисквания според Наредба на БНБ и може да бъде както с българско така и с чуждестранно участие.

Регистрационен № на финансова институция

ЕИК (БУЛСТАТ)

Номер и дата на заповед за вписване

BGR00293

202201694

РД22-2356/30.10.2012

Адрес за кореспонденция

Лице за контакт

ПРАВЕЦ 2161 ГР.ПРАВЕЦ ЖК.СЕВЕР БЛ.103 ВХ.А ЕТ.2 АП.4

ИВАЙЛА ПАНАЙОТОВА ИВАНОВА, ТЕЛ. 0878509069

Дейности по ЗКИ

1.Отпускане на кредити със средства, които не са набрани чрез публично привличане на влогове или други възстановими средства. 2.други дейности