ГАМАС-2023 ЕООД

Бърз кредит от ГАМАС-2023 ЕООД

Фирма за бърз кредит ГАМАС-2023 ЕООД

всички небанкови финансови институции
ГАМАС-2023 ЕООД е вписана в регистъра на Българска народна банка (БНБ) и като такова има право да извършва финансови дейности на територията на Република България. Някои от дейностите, които тези фирми могат да извършват са:

  • финансов лизинг;
  • гаранционни сделки;
  • отпускане на кредити.

Управляващите ГАМАС-2023 ЕООД според Закона за кредитните институции трябва да притежаваст необходимата професионална кавалификация, репутация и професионален опит. Фирмата трябва да изпълнява определени изисквания според Наредба на БНБ и може да бъде както с българско така и с чуждестранно участие.

Регистрационен № на финансова институция

ЕИК (БУЛСТАТ)

Номер и дата на заповед за вписване

BGR00475

207279437

БНБ-93773/18.08.2023

Адрес за кореспонденция

Лице за контакт

ЯМБОЛ 8600 УЛ. ДОБРИ ВОЙВОДА 8

СТОЯН КОЛЕВ КОЛЕВ, ТЕЛ. 0988375666

Дейности по ЗКИ

1.Отпускане на кредити със средства, които не са набрани чрез публично привличане на влогове или други възстановими средства. 2.Придобиване на вземания по кредити и друга форма на финансиране (факторинг, форфетинг и др.). 3.Придобиване на участия в кредитна или в друга финансова институция. 4.Финансов лизинг