ФРОНТЕКС ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ЕАД

Бърз кредит от ФРОНТЕКС ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ЕАД

Фирма за бърз кредит ФРОНТЕКС ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ЕАД

всички небанкови финансови институции
ФРОНТЕКС ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ЕАД е вписана в регистъра на Българска народна банка (БНБ) и като такова има право да извършва финансови дейности на територията на Република България. Някои от дейностите, които тези фирми могат да извършват са:

  • финансов лизинг;
  • гаранционни сделки;
  • отпускане на кредити.

Управляващите ФРОНТЕКС ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ЕАД според Закона за кредитните институции трябва да притежаваст необходимата професионална кавалификация, репутация и професионален опит. Фирмата трябва да изпълнява определени изисквания според Наредба на БНБ и може да бъде както с българско така и с чуждестранно участие.

Регистрационен № на финансова институция

ЕИК (БУЛСТАТ)

Номер и дата на заповед за вписване

BGR00357

200644029

БНБ-89304/06.10.2015

Адрес за кореспонденция

Лице за контакт

СОФИЯ 1303 БУЛ. ТОДОР АЛЕКСАНДРОВ 109-115, ЕТ. 6

СТЕФАН АНГЕЛОВ БОЯДЖИЕВ, ТЕЛ. 02/4390463

Дейности по ЗКИ

1.Придобиване на вземания по кредити и друга форма на финансиране (факторинг, форфетинг и др.). 2.други дейности