ФРЕШ КРЕДИТ ЕООД

Бърз кредит от ФРЕШ КРЕДИТ ЕООД

Фирма за бърз кредит ФРЕШ КРЕДИТ ЕООД

всички небанкови финансови институции
ФРЕШ КРЕДИТ ЕООД е вписана в регистъра на Българска народна банка (БНБ) и като такова има право да извършва финансови дейности на територията на Република България. Някои от дейностите, които тези фирми могат да извършват са:

  • финансов лизинг;
  • гаранционни сделки;
  • отпускане на кредити.

Управляващите ФРЕШ КРЕДИТ ЕООД според Закона за кредитните институции трябва да притежаваст необходимата професионална кавалификация, репутация и професионален опит. Фирмата трябва да изпълнява определени изисквания според Наредба на БНБ и може да бъде както с българско така и с чуждестранно участие.

Регистрационен № на финансова институция

ЕИК (БУЛСТАТ)

Номер и дата на заповед за вписване

BGR00356

203495900

БНБ-89318/06.10.2015

Адрес за кореспонденция

Лице за контакт

БУРГАС 8000 Ж.К. СЛАВЕЙКОВ БЛ.161 – ПАРТЕР

ПЕТЪР СТОЙЧЕВ СТОЕВ, ТЕЛ. 0888131000

Дейности по ЗКИ

Отпускане на кредити със средства, които не са набрани чрез публично привличане на влогове или други възстановими средства