ФИНТРЕЙД ФАЙНАНС АД

Бърз кредит от ФИНТРЕЙД ФАЙНАНС АД

Фирма за бърз кредит ФИНТРЕЙД ФАЙНАНС АД

всички небанкови финансови институции
ФИНТРЕЙД ФАЙНАНС АД е вписана в регистъра на Българска народна банка (БНБ) и като такова има право да извършва финансови дейности на територията на Република България. Някои от дейностите, които тези фирми могат да извършват са:

  • финансов лизинг;
  • гаранционни сделки;
  • отпускане на кредити.

Управляващите ФИНТРЕЙД ФАЙНАНС АД според Закона за кредитните институции трябва да притежаваст необходимата професионална кавалификация, репутация и професионален опит. Фирмата трябва да изпълнява определени изисквания според Наредба на БНБ и може да бъде както с българско така и с чуждестранно участие.

Регистрационен № на финансова институция

ЕИК (БУЛСТАТ)

Номер и дата на заповед за вписване

BGR00344

203429537

БНБ-57406/18.06.2015

Адрес за кореспонденция

Лице за контакт

СОФИЯ 1756 ГР. СОФИЯ, Р-Н СТУДЕНТСКИ, Ж.К. ДЪРВЕНИЦА, УЛ. ПЛОВДИВСКО ПОЛЕ 15, ВХ.А

НИКОЛАЙ КОНСТАНТИНОВ НИКОЛОВ, ТЕЛ. 887476638

Дейности по ЗКИ

1.Отпускане на кредити със средства, които не са набрани чрез публично привличане на влогове или други възстановими средства. 2.други дейности