ФИНКОЛ ООД

Бърз кредит от ФИНКОЛ ООД

Фирма за бърз кредит ФИНКОЛ ООД

всички небанкови финансови институции
ФИНКОЛ ООД е вписана в регистъра на Българска народна банка (БНБ) и като такова има право да извършва финансови дейности на територията на Република България. Някои от дейностите, които тези фирми могат да извършват са:

  • финансов лизинг;
  • гаранционни сделки;
  • отпускане на кредити.

Управляващите ФИНКОЛ ООД според Закона за кредитните институции трябва да притежаваст необходимата професионална кавалификация, репутация и професионален опит. Фирмата трябва да изпълнява определени изисквания според Наредба на БНБ и може да бъде както с българско така и с чуждестранно участие.

Регистрационен № на финансова институция

ЕИК (БУЛСТАТ)

Номер и дата на заповед за вписване

BGR00482

207505847

БНБ-125896/03.11.2023

Адрес за кореспонденция

Лице за контакт

СОФИЯ 1407 УЛ. ВИСКЯР ПЛАНИНА 19, ЕТАЖ 2

ВЛАДИМИР ИВАНОВ ВЕЛИНОВ, ТЕЛ. +359 2 962 54 05

Дейности по ЗКИ

1.Отпускане на кредити със средства, които не са набрани чрез публично привличане на влогове или други възстановими средства. 2.Придобиване на вземания по кредити и друга форма на финансиране (факторинг, форфетинг и др.)