ФИНАНСОВО-БРОКЕРСКА КЪЩА “СТРИНГ” ООД

Бърз кредит от ФИНАНСОВО-БРОКЕРСКА КЪЩА “СТРИНГ” ООД

Фирма за бърз кредит ФИНАНСОВО-БРОКЕРСКА КЪЩА “СТРИНГ” ООД

всички небанкови финансови институции
ФИНАНСОВО-БРОКЕРСКА КЪЩА “СТРИНГ” ООД е вписана в регистъра на Българска народна банка (БНБ) и като такова има право да извършва финансови дейности на територията на Република България. Някои от дейностите, които тези фирми могат да извършват са:

  • финансов лизинг;
  • гаранционни сделки;
  • отпускане на кредити.

Управляващите ФИНАНСОВО-БРОКЕРСКА КЪЩА “СТРИНГ” ООД според Закона за кредитните институции трябва да притежаваст необходимата професионална кавалификация, репутация и професионален опит. Фирмата трябва да изпълнява определени изисквания според Наредба на БНБ и може да бъде както с българско така и с чуждестранно участие.

Регистрационен № на финансова институция

ЕИК (БУЛСТАТ)

Номер и дата на заповед за вписване

BGR00057

103773170

РД22-1875/07.10.2009

Адрес за кореспонденция

Лице за контакт

ВАРНА 9000 УЛ. “Г.БЕНКОВСКИ” 71, ОБМЕННО БЮРО”СТРИНГ”

СТОЯН ИВАНОВ СТОЯНОВ, ТЕЛ. 052602227

Дейности по ЗКИ

1.Отпускане на кредити със средства, които не са набрани чрез публично привличане на влогове или други възстановими средства. 2.Търгуване за собствена сметка или за сметка на клиенти с чуждестранна валута и благородни метали, с изключение на деривативни финансови инструменти върху чуждестранна валута и благородни метали