ФИНАНСОВИ АКТИВИ АД

Бърз кредит от ФИНАНСОВИ АКТИВИ АД

Фирма за бърз кредит ФИНАНСОВИ АКТИВИ АД

всички небанкови финансови институции
ФИНАНСОВИ АКТИВИ АД е вписана в регистъра на Българска народна банка (БНБ) и като такова има право да извършва финансови дейности на територията на Република България. Някои от дейностите, които тези фирми могат да извършват са:

  • финансов лизинг;
  • гаранционни сделки;
  • отпускане на кредити.

Управляващите ФИНАНСОВИ АКТИВИ АД според Закона за кредитните институции трябва да притежаваст необходимата професионална кавалификация, репутация и професионален опит. Фирмата трябва да изпълнява определени изисквания според Наредба на БНБ и може да бъде както с българско така и с чуждестранно участие.

Регистрационен № на финансова институция

ЕИК (БУЛСТАТ)

Номер и дата на заповед за вписване

BGR00399

203622237

БНБ-63829/11.06.2018

Адрес за кореспонденция

Лице за контакт

СОФИЯ 1000 УЛ КНЯЗ АЛЕКСАНДЪР I №1 ЕТАЖ 4

ВАСИЛ ПЕТРОВ ДЖЕРАХОВ, ТЕЛ. 00359884466050

Дейности по ЗКИ

1.Отпускане на кредити със средства, които не са набрани чрез публично привличане на влогове или други възстановими средства. 2.други дейности. 3.Придобиване на вземания по кредити и друга форма на финансиране (факторинг, форфетинг и др.)