ФИНАНСОВА КОМПАНИЯ К И К ООД

Бърз кредит от ФИНАНСОВА КОМПАНИЯ К И К ООД

Фирма за бърз кредит ФИНАНСОВА КОМПАНИЯ К И К ООД

всички небанкови финансови институции
ФИНАНСОВА КОМПАНИЯ К И К ООД е вписана в регистъра на Българска народна банка (БНБ) и като такова има право да извършва финансови дейности на територията на Република България. Някои от дейностите, които тези фирми могат да извършват са:

  • финансов лизинг;
  • гаранционни сделки;
  • отпускане на кредити.

Управляващите ФИНАНСОВА КОМПАНИЯ К И К ООД според Закона за кредитните институции трябва да притежаваст необходимата професионална кавалификация, репутация и професионален опит. Фирмата трябва да изпълнява определени изисквания според Наредба на БНБ и може да бъде както с българско така и с чуждестранно участие.

Регистрационен № на финансова институция

ЕИК (БУЛСТАТ)

Номер и дата на заповед за вписване

BGR00244

201450276

РД-22-0614/04.04.2011

Адрес за кореспонденция

Лице за контакт

ПЛОВДИВ 4000 ЖАН ЖОРЕС 49

КРАСИМИР ИВАНОВ КАЛИНКИН, ТЕЛ. 0879087920

Дейности по ЗКИ

1.Отпускане на кредити със средства, които не са набрани чрез публично привличане на влогове или други възстановими средства. 2.Гаранционни сделки. 3.Финансов лизинг