ФИНАНСОВА КЪЩА РУМ ООД

Бърз кредит от ФИНАНСОВА КЪЩА РУМ ООД

Фирма за бърз кредит ФИНАНСОВА КЪЩА РУМ ООД

всички небанкови финансови институции
ФИНАНСОВА КЪЩА РУМ ООД е вписана в регистъра на Българска народна банка (БНБ) и като такова има право да извършва финансови дейности на територията на Република България. Някои от дейностите, които тези фирми могат да извършват са:

  • финансов лизинг;
  • гаранционни сделки;
  • отпускане на кредити.

Управляващите ФИНАНСОВА КЪЩА РУМ ООД според Закона за кредитните институции трябва да притежаваст необходимата професионална кавалификация, репутация и професионален опит. Фирмата трябва да изпълнява определени изисквания според Наредба на БНБ и може да бъде както с българско така и с чуждестранно участие.

Регистрационен № на финансова институция

ЕИК (БУЛСТАТ)

Номер и дата на заповед за вписване

BGR00242

201468865

РД 22-0613/04.04.2011

Адрес за кореспонденция

Лице за контакт

ПЛОВДИВ 4003 УЛ. САМАРА 18 ЕТ 3 АП 7

ЖИВКО ДИМИТРОВ ДЯНКОВ, ТЕЛ. 0893699499

Дейности по ЗКИ

Отпускане на кредити със средства, които не са набрани чрез публично привличане на влогове или други възстановими средства