ФИНАНСОВА КЪЩА ЛОГОС-ТМ АД

Бърз кредит от ФИНАНСОВА КЪЩА ЛОГОС-ТМ АД

Фирма за бърз кредит ФИНАНСОВА КЪЩА ЛОГОС-ТМ АД

всички небанкови финансови институции
ФИНАНСОВА КЪЩА ЛОГОС-ТМ АД е вписана в регистъра на Българска народна банка (БНБ) и като такова има право да извършва финансови дейности на територията на Република България. Някои от дейностите, които тези фирми могат да извършват са:

  • финансов лизинг;
  • гаранционни сделки;
  • отпускане на кредити.

Управляващите ФИНАНСОВА КЪЩА ЛОГОС-ТМ АД според Закона за кредитните институции трябва да притежаваст необходимата професионална кавалификация, репутация и професионален опит. Фирмата трябва да изпълнява определени изисквания според Наредба на БНБ и може да бъде както с българско така и с чуждестранно участие.

Регистрационен № на финансова институция

ЕИК (БУЛСТАТ)

Номер и дата на заповед за вписване

BGR00005

831382303

РД22-1356/31.07.2009

Адрес за кореспонденция

Лице за контакт

СОФИЯ 1463 Р-Н ТРИАДИЦА, БУЛ. ВИТОША №94, ЕТ.2

КРАСИМИР СТЕФАНОВ ГЮРОВ, ТЕЛ. 02/8527212

Дейности по ЗКИ

1.Отпускане на кредити със средства, които не са набрани чрез публично привличане на влогове или други възстановими средства. 2.други дейности. 3.Търгуване за собствена сметка или за сметка на клиенти с чуждестранна валута и благородни метали, с изключение на деривативни финансови инструменти върху чуждестранна валута и благородни метали