ФИНАНСОВА КЪЩА КРИСТИ ЕООД

Бърз кредит от ФИНАНСОВА КЪЩА КРИСТИ ЕООД

Фирма за бърз кредит ФИНАНСОВА КЪЩА КРИСТИ ЕООД

всички небанкови финансови институции
ФИНАНСОВА КЪЩА КРИСТИ ЕООД е вписана в регистъра на Българска народна банка (БНБ) и като такова има право да извършва финансови дейности на територията на Република България. Някои от дейностите, които тези фирми могат да извършват са:

  • финансов лизинг;
  • гаранционни сделки;
  • отпускане на кредити.

Управляващите ФИНАНСОВА КЪЩА КРИСТИ ЕООД според Закона за кредитните институции трябва да притежаваст необходимата професионална кавалификация, репутация и професионален опит. Фирмата трябва да изпълнява определени изисквания според Наредба на БНБ и може да бъде както с българско така и с чуждестранно участие.

Регистрационен № на финансова институция

ЕИК (БУЛСТАТ)

Номер и дата на заповед за вписване

BGR00040

200775199

РД22-1757/23.09.2009

Адрес за кореспонденция

Лице за контакт

ПЛОВДИВ 4003 УЛ. ПОБЕДА №21, СЕК С3, БЛ. 3102, ЕТ.1

ВАЛЕНТИН ХРИСТОВ ДИНКОВ, ТЕЛ. 879017206

Дейности по ЗКИ

1.Отпускане на кредити със средства, които не са набрани чрез публично привличане на влогове или други възстановими средства. 2.Придобиване на вземания по кредити и друга форма на финансиране (факторинг, форфетинг и др.). 3.Парично брокерство. 4.Гаранционни сделки