ФИНАНСОВА ИНВЕСТИЦИОННА КОМПАНИЯ ЕАД

Бърз кредит от ФИНАНСОВА ИНВЕСТИЦИОННА КОМПАНИЯ ЕАД

Фирма за бърз кредит ФИНАНСОВА ИНВЕСТИЦИОННА КОМПАНИЯ ЕАД

всички небанкови финансови институции
ФИНАНСОВА ИНВЕСТИЦИОННА КОМПАНИЯ ЕАД е вписана в регистъра на Българска народна банка (БНБ) и като такова има право да извършва финансови дейности на територията на Република България. Някои от дейностите, които тези фирми могат да извършват са:

  • финансов лизинг;
  • гаранционни сделки;
  • отпускане на кредити.

Управляващите ФИНАНСОВА ИНВЕСТИЦИОННА КОМПАНИЯ ЕАД според Закона за кредитните институции трябва да притежаваст необходимата професионална кавалификация, репутация и професионален опит. Фирмата трябва да изпълнява определени изисквания според Наредба на БНБ и може да бъде както с българско така и с чуждестранно участие.

Регистрационен № на финансова институция

ЕИК (БУЛСТАТ)

Номер и дата на заповед за вписване

BGR00435

205942517

БНБ-102992/11.11.2020

Адрес за кореспонденция

Лице за контакт

СОФИЯ 1756 РАЙОН ВИТОША, УЛ. РАЧО ПЕТКОВ КАЗАНДЖИЯТА №4, ЕТ.6

ИЛИЯ НИКОЛОВ ВЪЛЧЕВ, ТЕЛ. 0895014937

Дейности по ЗКИ

Придобиване на вземания по кредити и друга форма на финансиране (факторинг, форфетинг и др.)