ФИНАНСОВА ИНСТИТУЦИЯ ЕВРОКРЕДИТ БЪЛГАРИЯ ООД

Бърз кредит от ФИНАНСОВА ИНСТИТУЦИЯ ЕВРОКРЕДИТ БЪЛГАРИЯ ООД

Фирма за бърз кредит ФИНАНСОВА ИНСТИТУЦИЯ ЕВРОКРЕДИТ БЪЛГАРИЯ ООД

всички небанкови финансови институции
ФИНАНСОВА ИНСТИТУЦИЯ ЕВРОКРЕДИТ БЪЛГАРИЯ ООД е вписана в регистъра на Българска народна банка (БНБ) и като такова има право да извършва финансови дейности на територията на Република България. Някои от дейностите, които тези фирми могат да извършват са:

  • финансов лизинг;
  • гаранционни сделки;
  • отпускане на кредити.

Управляващите ФИНАНСОВА ИНСТИТУЦИЯ ЕВРОКРЕДИТ БЪЛГАРИЯ ООД според Закона за кредитните институции трябва да притежаваст необходимата професионална кавалификация, репутация и професионален опит. Фирмата трябва да изпълнява определени изисквания според Наредба на БНБ и може да бъде както с българско така и с чуждестранно участие.

Регистрационен № на финансова институция

ЕИК (БУЛСТАТ)

Номер и дата на заповед за вписване

BGR00069

811140278

РД22-1962/19.10.2009

Адрес за кореспонденция

Лице за контакт

ПЕТРИЧ 2850 УЛ.”СЛАВЯНСКА” № 4

МИТКО СИМЕОНОВ СТОИМЕНОВ, ТЕЛ. +359885664471

Дейности по ЗКИ

1.други дейности. 2.Отпускане на кредити със средства, които не са набрани чрез публично привличане на влогове или други възстановими средства