ФИНАНСИ ЦЕНТЪР ООД

Бърз кредит от ФИНАНСИ ЦЕНТЪР ООД

Фирма за бърз кредит ФИНАНСИ ЦЕНТЪР ООД

всички небанкови финансови институции
ФИНАНСИ ЦЕНТЪР ООД е вписана в регистъра на Българска народна банка (БНБ) и като такова има право да извършва финансови дейности на територията на Република България. Някои от дейностите, които тези фирми могат да извършват са:

  • финансов лизинг;
  • гаранционни сделки;
  • отпускане на кредити.

Управляващите ФИНАНСИ ЦЕНТЪР ООД според Закона за кредитните институции трябва да притежаваст необходимата професионална кавалификация, репутация и професионален опит. Фирмата трябва да изпълнява определени изисквания според Наредба на БНБ и може да бъде както с българско така и с чуждестранно участие.

Регистрационен № на финансова институция

ЕИК (БУЛСТАТ)

Номер и дата на заповед за вписване

BGR00427

204980283

БНБ-12107/24.01.2020

Адрес за кореспонденция

Лице за контакт

СОФИЯ 1000 Р-Н ОБОРИЩЕ, БУЛ. КНЯЗ АЛЕКСАНДЪР ДОНДУКОВ № 5, ВХ. А, ЕТ. 4, АП. 12

ДОБРИ ДИМИТРОВ ДЕМИРЕВ, ТЕЛ. 0889251388

Дейности по ЗКИ

Отпускане на кредити със средства, които не са набрани чрез публично привличане на влогове или други възстановими средства