ФИНАНСЦЕНТЪР ЕООД

Бърз кредит от ФИНАНСЦЕНТЪР ЕООД

Фирма за бърз кредит ФИНАНСЦЕНТЪР ЕООД

всички небанкови финансови институции
ФИНАНСЦЕНТЪР ЕООД е вписана в регистъра на Българска народна банка (БНБ) и като такова има право да извършва финансови дейности на територията на Република България. Някои от дейностите, които тези фирми могат да извършват са:

  • финансов лизинг;
  • гаранционни сделки;
  • отпускане на кредити.

Управляващите ФИНАНСЦЕНТЪР ЕООД според Закона за кредитните институции трябва да притежаваст необходимата професионална кавалификация, репутация и професионален опит. Фирмата трябва да изпълнява определени изисквания според Наредба на БНБ и може да бъде както с българско така и с чуждестранно участие.

Регистрационен № на финансова институция

ЕИК (БУЛСТАТ)

Номер и дата на заповед за вписване

BGR00185

201099699

РД22-0919/15.04.2010

Адрес за кореспонденция

Лице за контакт

СОФИЯ 1404 БУЛ.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ 103, ЕТ.2, ОФ.3

ИВАЙЛО СТАНИМИРОВ НЕНОВ, ТЕЛ. 0886152327

Дейности по ЗКИ

Отпускане на кредити със средства, които не са набрани чрез публично привличане на влогове или други възстановими средства