ФИНАНС ИНФО АСИСТАНС ЕООД

Бърз кредит от ФИНАНС ИНФО АСИСТАНС ЕООД

Фирма за бърз кредит ФИНАНС ИНФО АСИСТАНС ЕООД

всички небанкови финансови институции
ФИНАНС ИНФО АСИСТАНС ЕООД е вписана в регистъра на Българска народна банка (БНБ) и като такова има право да извършва финансови дейности на територията на Република България. Някои от дейностите, които тези фирми могат да извършват са:

  • финансов лизинг;
  • гаранционни сделки;
  • отпускане на кредити.

Управляващите ФИНАНС ИНФО АСИСТАНС ЕООД според Закона за кредитните институции трябва да притежаваст необходимата професионална кавалификация, репутация и професионален опит. Фирмата трябва да изпълнява определени изисквания според Наредба на БНБ и може да бъде както с българско така и с чуждестранно участие.

Регистрационен № на финансова институция

ЕИК (БУЛСТАТ)

Номер и дата на заповед за вписване

BGR00262

130997190

РД22-2310/24.10.2011

Адрес за кореспонденция

Лице за контакт

СОФИЯ 1000 УЛ. ВРАБЧА 8

ДИМИТЪР ПЛАМЕНОВ МИХАЙЛОВ, ТЕЛ. 029327100

Дейности по ЗКИ

1.Придобиване на вземания по кредити и друга форма на финансиране (факторинг, форфетинг и др.). 2.други дейности