ФИНАНС ХОЛД БЪЛГАРИЯ ООД

Бърз кредит от ФИНАНС ХОЛД БЪЛГАРИЯ ООД

Фирма за бърз кредит ФИНАНС ХОЛД БЪЛГАРИЯ ООД

всички небанкови финансови институции
ФИНАНС ХОЛД БЪЛГАРИЯ ООД е вписана в регистъра на Българска народна банка (БНБ) и като такова има право да извършва финансови дейности на територията на Република България. Някои от дейностите, които тези фирми могат да извършват са:

  • финансов лизинг;
  • гаранционни сделки;
  • отпускане на кредити.

Управляващите ФИНАНС ХОЛД БЪЛГАРИЯ ООД според Закона за кредитните институции трябва да притежаваст необходимата професионална кавалификация, репутация и професионален опит. Фирмата трябва да изпълнява определени изисквания според Наредба на БНБ и може да бъде както с българско така и с чуждестранно участие.

Регистрационен № на финансова институция

ЕИК (БУЛСТАТ)

Номер и дата на заповед за вписване

BGR00483

200735614

БНБ-06061/16.01.2024

Адрес за кореспонденция

Лице за контакт

СОФИЯ 1700 УЛ. ПРОФ. ХРИСТО ДАНОВ № 11, ВХ. Е, АП. ОФИС 6

ВАЛЕНТИНА КАРАДАШКА, ТЕЛ. 0887001001

Дейности по ЗКИ

1.Отпускане на кредити със средства, които не са набрани чрез публично привличане на влогове или други възстановими средства. 2.Финансов лизинг. 3.Придобиване на вземания по кредити и друга форма на финансиране (факторинг, форфетинг и др.). 4.Придобиване на участия в кредитна или в друга финансова институция. 5.Гаранционни сделки