ФИНАНС АСИСТ ООД

Бърз кредит от ФИНАНС АСИСТ ООД

Фирма за бърз кредит ФИНАНС АСИСТ ООД

всички небанкови финансови институции
ФИНАНС АСИСТ ООД е вписана в регистъра на Българска народна банка (БНБ) и като такова има право да извършва финансови дейности на територията на Република България. Някои от дейностите, които тези фирми могат да извършват са:

  • финансов лизинг;
  • гаранционни сделки;
  • отпускане на кредити.

Управляващите ФИНАНС АСИСТ ООД според Закона за кредитните институции трябва да притежаваст необходимата професионална кавалификация, репутация и професионален опит. Фирмата трябва да изпълнява определени изисквания според Наредба на БНБ и може да бъде както с българско така и с чуждестранно участие.

Регистрационен № на финансова институция

ЕИК (БУЛСТАТ)

Номер и дата на заповед за вписване

BGR00431

205856242

БНБ-90524/12.10.2020

Адрес за кореспонденция

Лице за контакт

КАЗАНЛЪК 6100 УЛ. СЛАВЯНСКА 6 ЕТ. 4 ОФИС 10

ПЕТЯ БОЖИДАРОВА БОЕВА, ТЕЛ. 0887600520

Дейности по ЗКИ

Отпускане на кредити със средства, които не са набрани чрез публично привличане на влогове или други възстановими средства