ФАЙНЕНШЪЛ БЪЛГАРИЯ ЕООД

Бърз кредит от ФАЙНЕНШЪЛ БЪЛГАРИЯ ЕООД

Фирма за бърз кредит ФАЙНЕНШЪЛ БЪЛГАРИЯ ЕООД

всички небанкови финансови институции
ФАЙНЕНШЪЛ БЪЛГАРИЯ ЕООД е вписана в регистъра на Българска народна банка (БНБ) и като такова има право да извършва финансови дейности на територията на Република България. Някои от дейностите, които тези фирми могат да извършват са:

  • финансов лизинг;
  • гаранционни сделки;
  • отпускане на кредити.

Управляващите ФАЙНЕНШЪЛ БЪЛГАРИЯ ЕООД според Закона за кредитните институции трябва да притежаваст необходимата професионална кавалификация, репутация и професионален опит. Фирмата трябва да изпълнява определени изисквания според Наредба на БНБ и може да бъде както с българско така и с чуждестранно участие.

Регистрационен № на финансова институция

ЕИК (БУЛСТАТ)

Номер и дата на заповед за вписване

BGR00414

202513690

БНБ-25341/28.02.2019

Адрес за кореспонденция

Лице за контакт

СОФИЯ 1324 Ж.К ЛЮЛИН 7, БУЛ. ДЖАВАХАРЛАЛ НЕРУ № 28, ЕТ. 2, ОФИС 40-46

ПЕТЪР БЛАГОВЕСТОВ ДАМЯНОВ, ТЕЛ. 0886400942

Дейности по ЗКИ

1.Гаранционни сделки. 2.Придобиване на вземания по кредити и друга форма на финансиране (факторинг, форфетинг и др.). 3.Отпускане на кредити със средства, които не са набрани чрез публично привличане на влогове или други възстановими средства