ЕВРОЛИНК ФИНАНС ЕООД

Бърз кредит от ЕВРОЛИНК ФИНАНС ЕООД

Фирма за бърз кредит ЕВРОЛИНК ФИНАНС ЕООД

всички небанкови финансови институции
ЕВРОЛИНК ФИНАНС ЕООД е вписана в регистъра на Българска народна банка (БНБ) и като такова има право да извършва финансови дейности на територията на Република България. Някои от дейностите, които тези фирми могат да извършват са:

  • финансов лизинг;
  • гаранционни сделки;
  • отпускане на кредити.

Управляващите ЕВРОЛИНК ФИНАНС ЕООД според Закона за кредитните институции трябва да притежаваст необходимата професионална кавалификация, репутация и професионален опит. Фирмата трябва да изпълнява определени изисквания според Наредба на БНБ и може да бъде както с българско така и с чуждестранно участие.

Регистрационен № на финансова институция

ЕИК (БУЛСТАТ)

Номер и дата на заповед за вписване

BGR00434

205941904

БНБ-102574/10.11.2020

Адрес за кореспонденция

Лице за контакт

СОФИЯ 1000 ГР. СОФИЯ,РАЙОН ВИТОША,БУЛ.БЪЛГАРИЯ,ИНФИНИТИ ТАУЪР 69,ЕТ. 15

КАЛИНА СЛАВОВА ИВАНОВА, ТЕЛ. 0887250261

Дейности по ЗКИ

1.Отпускане на кредити със средства, които не са набрани чрез публично привличане на влогове или други възстановими средства. 2.други дейности. 3.Финансов лизинг