ЕВРО КРЕДИТ ГРУП ЕООД

Бърз кредит от ЕВРО КРЕДИТ ГРУП ЕООД

Фирма за бърз кредит ЕВРО КРЕДИТ ГРУП ЕООД

всички небанкови финансови институции
ЕВРО КРЕДИТ ГРУП ЕООД е вписана в регистъра на Българска народна банка (БНБ) и като такова има право да извършва финансови дейности на територията на Република България. Някои от дейностите, които тези фирми могат да извършват са:

  • финансов лизинг;
  • гаранционни сделки;
  • отпускане на кредити.

Управляващите ЕВРО КРЕДИТ ГРУП ЕООД според Закона за кредитните институции трябва да притежаваст необходимата професионална кавалификация, репутация и професионален опит. Фирмата трябва да изпълнява определени изисквания според Наредба на БНБ и може да бъде както с българско така и с чуждестранно участие.

Регистрационен № на финансова институция

ЕИК (БУЛСТАТ)

Номер и дата на заповед за вписване

BGR00345

201199518

БНБ-59355/26.06.2015

Адрес за кореспонденция

Лице за контакт

СТАРА ЗАГОРА 6000 УЛ. ПЕТЪР ПАРЧЕВИЧ № 1 , ОФ.1

ГЕРГАНА ТОДОРОВА ГЕОРГИЕВА, ТЕЛ. 042/621111

Дейности по ЗКИ

Отпускане на кредити със средства, които не са набрани чрез публично привличане на влогове или други възстановими средства