ЕС ПИ ФАЙНЕНШЪЛ СЪРВИСИС ЕАД

Бърз кредит от ЕС ПИ ФАЙНЕНШЪЛ СЪРВИСИС ЕАД

Фирма за бърз кредит ЕС ПИ ФАЙНЕНШЪЛ СЪРВИСИС ЕАД

всички небанкови финансови институции
ЕС ПИ ФАЙНЕНШЪЛ СЪРВИСИС ЕАД е вписана в регистъра на Българска народна банка (БНБ) и като такова има право да извършва финансови дейности на територията на Република България. Някои от дейностите, които тези фирми могат да извършват са:

  • финансов лизинг;
  • гаранционни сделки;
  • отпускане на кредити.

Управляващите ЕС ПИ ФАЙНЕНШЪЛ СЪРВИСИС ЕАД според Закона за кредитните институции трябва да притежаваст необходимата професионална кавалификация, репутация и професионален опит. Фирмата трябва да изпълнява определени изисквания според Наредба на БНБ и може да бъде както с българско така и с чуждестранно участие.

Регистрационен № на финансова институция

ЕИК (БУЛСТАТ)

Номер и дата на заповед за вписване

BGR00425

131143136

БНБ-130592/28.11.2019

Адрес за кореспонденция

Лице за контакт

СОФИЯ 1373 Ж.К. “ЗАПАДЕН ПАРК”, БЛ. 33А, ВХ. В, ЕТ. 2, АП. 2

СВЕТОСЛАВ ЖОРОВ ДИМИТРОВ, ТЕЛ. 0887 507 715

Дейности по ЗКИ

1.Гаранционни сделки. 2.Отпускане на кредити със средства, които не са набрани чрез публично привличане на влогове или други възстановими средства