ЕС ДЖИ ФИНАНС ООД

Бърз кредит от ЕС ДЖИ ФИНАНС ООД

Фирма за бърз кредит ЕС ДЖИ ФИНАНС ООД

всички небанкови финансови институции
ЕС ДЖИ ФИНАНС ООД е вписана в регистъра на Българска народна банка (БНБ) и като такова има право да извършва финансови дейности на територията на Република България. Някои от дейностите, които тези фирми могат да извършват са:

  • финансов лизинг;
  • гаранционни сделки;
  • отпускане на кредити.

Управляващите ЕС ДЖИ ФИНАНС ООД според Закона за кредитните институции трябва да притежаваст необходимата професионална кавалификация, репутация и професионален опит. Фирмата трябва да изпълнява определени изисквания според Наредба на БНБ и може да бъде както с българско така и с чуждестранно участие.

Регистрационен № на финансова институция

ЕИК (БУЛСТАТ)

Номер и дата на заповед за вписване

BGR00294

202167975

РД22-2582/21.11.2012

Адрес за кореспонденция

Лице за контакт

ПЛОВДИВ 4000 УЛ.АВКСЕНТИЙ ВЕЛЕШКИ №5

ЛЮБОМИР ПЕНЧЕВ ДЖАПАРОВ, ТЕЛ. 0878710139

Дейности по ЗКИ

1.Отпускане на кредити със средства, които не са набрани чрез публично привличане на влогове или други възстановими средства. 2.Финансов лизинг. 3.Гаранционни сделки. 4.Придобиване на участия в кредитна или в друга финансова институция. 5.Придобиване на вземания по кредити и друга форма на финансиране (факторинг, форфетинг и др.). 6.Парично брокерство