ЕОС МАТРИКС ЕООД

Бърз кредит от ЕОС МАТРИКС ЕООД

Фирма за бърз кредит ЕОС МАТРИКС ЕООД

всички небанкови финансови институции
ЕОС МАТРИКС ЕООД е вписана в регистъра на Българска народна банка (БНБ) и като такова има право да извършва финансови дейности на територията на Република България. Някои от дейностите, които тези фирми могат да извършват са:

  • финансов лизинг;
  • гаранционни сделки;
  • отпускане на кредити.

Управляващите ЕОС МАТРИКС ЕООД според Закона за кредитните институции трябва да притежаваст необходимата професионална кавалификация, репутация и професионален опит. Фирмата трябва да изпълнява определени изисквания според Наредба на БНБ и може да бъде както с българско така и с чуждестранно участие.

Регистрационен № на финансова институция

ЕИК (БУЛСТАТ)

Номер и дата на заповед за вписване

BGR00328

131001375

БНБ-05090/17.12.2013

Адрес за кореспонденция

Лице за контакт

СОФИЯ 1766 УЛ РАЧО ПЕТКОВ КАЗАНДЖИЯТА 6

ЛЮДМИЛА ВАСИЛЕВА СТОИЧКОВА, ТЕЛ. 029760800

Дейности по ЗКИ

1.Придобиване на вземания по кредити и друга форма на финансиране (факторинг, форфетинг и др.). 2.други дейности