ЕЛАНА АГРОКРЕДИТ АД

Бърз кредит от ЕЛАНА АГРОКРЕДИТ АД

Фирма за бърз кредит ЕЛАНА АГРОКРЕДИТ АД

всички небанкови финансови институции
ЕЛАНА АГРОКРЕДИТ АД е вписана в регистъра на Българска народна банка (БНБ) и като такова има право да извършва финансови дейности на територията на Република България. Някои от дейностите, които тези фирми могат да извършват са:

  • финансов лизинг;
  • гаранционни сделки;
  • отпускане на кредити.

Управляващите ЕЛАНА АГРОКРЕДИТ АД според Закона за кредитните институции трябва да притежаваст необходимата професионална кавалификация, репутация и професионален опит. Фирмата трябва да изпълнява определени изисквания според Наредба на БНБ и може да бъде както с българско така и с чуждестранно участие.

Регистрационен № на финансова институция

ЕИК (БУЛСТАТ)

Номер и дата на заповед за вписване

BGR00299

175308436

РД22-2677/03.12.2012

Адрес за кореспонденция

Лице за контакт

СОФИЯ 1756 УЛ. ЛЪЧЕЗАР СТАНЧЕВ № 5, СОФАРМА БИЗНЕС ТАУЪРС, КУЛА Б, ЕТ. 12

ГЕОРГИ СТОЯНОВ ГЕОРГИЕВ, ТЕЛ. 028100092

Дейности по ЗКИ

1.Финансов лизинг. 2.Отпускане на кредити със средства, които не са набрани чрез публично привличане на влогове или други възстановими средства