ЕЙДЖИБИ ФАЙНАНС АД

Бърз кредит от ЕЙДЖИБИ ФАЙНАНС АД

Фирма за бърз кредит ЕЙДЖИБИ ФАЙНАНС АД

всички небанкови финансови институции
ЕЙДЖИБИ ФАЙНАНС АД е вписана в регистъра на Българска народна банка (БНБ) и като такова има право да извършва финансови дейности на територията на Република България. Някои от дейностите, които тези фирми могат да извършват са:

  • финансов лизинг;
  • гаранционни сделки;
  • отпускане на кредити.

Управляващите ЕЙДЖИБИ ФАЙНАНС АД според Закона за кредитните институции трябва да притежаваст необходимата професионална кавалификация, репутация и професионален опит. Фирмата трябва да изпълнява определени изисквания според Наредба на БНБ и може да бъде както с българско така и с чуждестранно участие.

Регистрационен № на финансова институция

ЕИК (БУЛСТАТ)

Номер и дата на заповед за вписване

BGR00111

200419349

РД22-2441/04.12.2009

Адрес за кореспонденция

Лице за контакт

НЕСЕБЪР 8230 К.К.СЛЪНЧЕВ БРЯГ К.С.СЪНИ ДЕЙ 3 ОФИС1

АНТОН ГОШЕВ ТОНЧЕВ, ТЕЛ. 0885507507

Дейности по ЗКИ

Отпускане на кредити със средства, които не са набрани чрез публично привличане на влогове или други възстановими средства