ЕЙЧ ДЖИ КРЕДИТ ГРУП ООД

Бърз кредит от ЕЙЧ ДЖИ КРЕДИТ ГРУП ООД

Фирма за бърз кредит ЕЙЧ ДЖИ КРЕДИТ ГРУП ООД

всички небанкови финансови институции
ЕЙЧ ДЖИ КРЕДИТ ГРУП ООД е вписана в регистъра на Българска народна банка (БНБ) и като такова има право да извършва финансови дейности на територията на Република България. Някои от дейностите, които тези фирми могат да извършват са:

  • финансов лизинг;
  • гаранционни сделки;
  • отпускане на кредити.

Управляващите ЕЙЧ ДЖИ КРЕДИТ ГРУП ООД според Закона за кредитните институции трябва да притежаваст необходимата професионална кавалификация, репутация и професионален опит. Фирмата трябва да изпълнява определени изисквания според Наредба на БНБ и може да бъде както с българско така и с чуждестранно участие.

Регистрационен № на финансова институция

ЕИК (БУЛСТАТ)

Номер и дата на заповед за вписване

BGR00140

200905431

РД22-2671/23.12.2009

Адрес за кореспонденция

Лице за контакт

ЯМБОЛ 8600 УЛ.ИВАН ВАЗОВ №12

ДЕТЕЛИНА МИНЧЕВА ДИМИТРОВА, ТЕЛ. 0879369669

Дейности по ЗКИ

Отпускане на кредити със средства, които не са набрани чрез публично привличане на влогове или други възстановими средства