ЕФ ДЖИ ФИНАНС ЕАД

Бърз кредит от ЕФ ДЖИ ФИНАНС ЕАД

Фирма за бърз кредит ЕФ ДЖИ ФИНАНС ЕАД

всички небанкови финансови институции
ЕФ ДЖИ ФИНАНС ЕАД е вписана в регистъра на Българска народна банка (БНБ) и като такова има право да извършва финансови дейности на територията на Република България. Някои от дейностите, които тези фирми могат да извършват са:

  • финансов лизинг;
  • гаранционни сделки;
  • отпускане на кредити.

Управляващите ЕФ ДЖИ ФИНАНС ЕАД според Закона за кредитните институции трябва да притежаваст необходимата професионална кавалификация, репутация и професионален опит. Фирмата трябва да изпълнява определени изисквания според Наредба на БНБ и може да бъде както с българско така и с чуждестранно участие.

Регистрационен № на финансова институция

ЕИК (БУЛСТАТ)

Номер и дата на заповед за вписване

BGR00381

204505913

БНБ-73470/27.04.2017

Адрес за кореспонденция

Лице за контакт

СОФИЯ 1113 УЛ. Ф. Ж. КЮРИ 16, БЛ. 155, ЕТ. 6, АП. 23

ЛЮБЕН ЦЕНОМИРОВ РАДИЛОВ

Дейности по ЗКИ

1.Отпускане на кредити със средства, които не са набрани чрез публично привличане на влогове или други възстановими средства. 2.Финансов лизинг