ЕА ФИНАНС ООД

Бърз кредит от ЕА ФИНАНС ООД

Фирма за бърз кредит ЕА ФИНАНС ООД

всички небанкови финансови институции
ЕА ФИНАНС ООД е вписана в регистъра на Българска народна банка (БНБ) и като такова има право да извършва финансови дейности на територията на Република България. Някои от дейностите, които тези фирми могат да извършват са:

  • финансов лизинг;
  • гаранционни сделки;
  • отпускане на кредити.

Управляващите ЕА ФИНАНС ООД според Закона за кредитните институции трябва да притежаваст необходимата професионална кавалификация, репутация и професионален опит. Фирмата трябва да изпълнява определени изисквания според Наредба на БНБ и може да бъде както с българско така и с чуждестранно участие.

Регистрационен № на финансова институция

ЕИК (БУЛСТАТ)

Номер и дата на заповед за вписване

BGR00449

206708481

БНБ-35746/29.03.2022

Адрес за кореспонденция

Лице за контакт

СОФИЯ 1000 Р-Н ТРИАДИЦА, УЛ. АЛАБИН №1, ТЕЛЪС ТАУЪР, ЕТ. 15

ВАСИЛ НИКОЛАЕВ ЖЕЧЕВ, ТЕЛ. 888686839

Дейности по ЗКИ

1.Отпускане на кредити със средства, които не са набрани чрез публично привличане на влогове или други възстановими средства. 2.Придобиване на участия в кредитна или в друга финансова институция. 3.Придобиване на вземания по кредити и друга форма на финансиране (факторинг, форфетинг и др.). 4.Финансов лизинг. 5.Гаранционни сделки