ДСК ЛИЗИНГ АД

Бърз кредит от ДСК ЛИЗИНГ АД

Фирма за бърз кредит ДСК ЛИЗИНГ АД

всички небанкови финансови институции
ДСК ЛИЗИНГ АД е вписана в регистъра на Българска народна банка (БНБ) и като такова има право да извършва финансови дейности на територията на Република България. Някои от дейностите, които тези фирми могат да извършват са:

  • финансов лизинг;
  • гаранционни сделки;
  • отпускане на кредити.

Управляващите ДСК ЛИЗИНГ АД според Закона за кредитните институции трябва да притежаваст необходимата професионална кавалификация, репутация и професионален опит. Фирмата трябва да изпълнява определени изисквания според Наредба на БНБ и може да бъде както с българско така и с чуждестранно участие.

Регистрационен № на финансова институция

ЕИК (БУЛСТАТ)

Номер и дата на заповед за вписване

BGR00190

131413749

РД22-1171/03.05.2010

Адрес за кореспонденция

Лице за контакт

СОФИЯ 1303 БУЛ. ТОДОР АЛЕКСАНДРОВ № 28, ЕТ. 4

БОРИСЛАВ ВЕСЕЛИНОВ МАТАКИЕВ, ТЕЛ. 02/810 05 00

Дейности по ЗКИ

1.Финансов лизинг. 2.други дейности