ДРЪСТЪР ЛИЗИНГ ООД

Бърз кредит от ДРЪСТЪР ЛИЗИНГ ООД

Фирма за бърз кредит ДРЪСТЪР ЛИЗИНГ ООД

всички небанкови финансови институции
ДРЪСТЪР ЛИЗИНГ ООД е вписана в регистъра на Българска народна банка (БНБ) и като такова има право да извършва финансови дейности на територията на Република България. Някои от дейностите, които тези фирми могат да извършват са:

  • финансов лизинг;
  • гаранционни сделки;
  • отпускане на кредити.

Управляващите ДРЪСТЪР ЛИЗИНГ ООД според Закона за кредитните институции трябва да притежаваст необходимата професионална кавалификация, репутация и професионален опит. Фирмата трябва да изпълнява определени изисквания според Наредба на БНБ и може да бъде както с българско така и с чуждестранно участие.

Регистрационен № на финансова институция

ЕИК (БУЛСТАТ)

Номер и дата на заповед за вписване

BGR00080

118041055

РД22-2011/23.10.2009

Адрес за кореспонденция

Лице за контакт

СИЛИСТРА 7500 УЛ.”ДОБРУДЖА”№3А,ЕТ.2,АП.2

СВЕТЛА ДИМИТРОВА МАНОВА, ТЕЛ. 086820549

Дейности по ЗКИ

1.Отпускане на кредити със средства, които не са набрани чрез публично привличане на влогове или други възстановими средства. 2.Придобиване на участия в кредитна или в друга финансова институция