ДОВЕРИЕ ФИНАНС ООД

Бърз кредит от ДОВЕРИЕ ФИНАНС ООД

Фирма за бърз кредит ДОВЕРИЕ ФИНАНС ООД

всички небанкови финансови институции
ДОВЕРИЕ ФИНАНС ООД е вписана в регистъра на Българска народна банка (БНБ) и като такова има право да извършва финансови дейности на територията на Република България. Някои от дейностите, които тези фирми могат да извършват са:

  • финансов лизинг;
  • гаранционни сделки;
  • отпускане на кредити.

Управляващите ДОВЕРИЕ ФИНАНС ООД според Закона за кредитните институции трябва да притежаваст необходимата професионална кавалификация, репутация и професионален опит. Фирмата трябва да изпълнява определени изисквания според Наредба на БНБ и може да бъде както с българско така и с чуждестранно участие.

Регистрационен № на финансова институция

ЕИК (БУЛСТАТ)

Номер и дата на заповед за вписване

BGR00271

201748447

РД22-0176/18.01.2012

Адрес за кореспонденция

Лице за контакт

ДОБРИЧ 9300 УЛ. ДАМЕ ГРУЕВ 8

ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВ ИЛИЕВ, ТЕЛ. 0878602885

Дейности по ЗКИ

Отпускане на кредити със средства, които не са набрани чрез публично привличане на влогове или други възстановими средства