ДОМ КРЕДИТ ООД

Бърз кредит от ДОМ КРЕДИТ ООД

Фирма за бърз кредит ДОМ КРЕДИТ ООД

всички небанкови финансови институции
ДОМ КРЕДИТ ООД е вписана в регистъра на Българска народна банка (БНБ) и като такова има право да извършва финансови дейности на територията на Република България. Някои от дейностите, които тези фирми могат да извършват са:

  • финансов лизинг;
  • гаранционни сделки;
  • отпускане на кредити.

Управляващите ДОМ КРЕДИТ ООД според Закона за кредитните институции трябва да притежаваст необходимата професионална кавалификация, репутация и професионален опит. Фирмата трябва да изпълнява определени изисквания според Наредба на БНБ и може да бъде както с българско така и с чуждестранно участие.

Регистрационен № на финансова институция

ЕИК (БУЛСТАТ)

Номер и дата на заповед за вписване

BGR00426

205377007

БНБ-136368/16.12.2019

Адрес за кореспонденция

Лице за контакт

СОФИЯ 1142 БУЛ. ВАСИЛ ЛЕВСКИ 64

ЕЛЕНА ИВАНОВА МИЛЬОВА, ТЕЛ. 0885376828

Дейности по ЗКИ

Отпускане на кредити със средства, които не са набрани чрез публично привличане на влогове или други възстановими средства