ДИ БИ ЛИЗИНГ ЕООД

Бърз кредит от ДИ БИ ЛИЗИНГ ЕООД

Фирма за бърз кредит ДИ БИ ЛИЗИНГ ЕООД

всички небанкови финансови институции
ДИ БИ ЛИЗИНГ ЕООД е вписана в регистъра на Българска народна банка (БНБ) и като такова има право да извършва финансови дейности на територията на Република България. Някои от дейностите, които тези фирми могат да извършват са:

  • финансов лизинг;
  • гаранционни сделки;
  • отпускане на кредити.

Управляващите ДИ БИ ЛИЗИНГ ЕООД според Закона за кредитните институции трябва да притежаваст необходимата професионална кавалификация, репутация и професионален опит. Фирмата трябва да изпълнява определени изисквания според Наредба на БНБ и може да бъде както с българско така и с чуждестранно участие.

Регистрационен № на финансова институция

ЕИК (БУЛСТАТ)

Номер и дата на заповед за вписване

BGR00174

130077523

РД22-0379/18.02.2010

Адрес за кореспонденция

Лице за контакт

СОФИЯ 1421 Ж.К. ЛОЗЕНЕЦ УЛ. ГОРСКИ ПЪТНИК 40 ВХ. В ЕТ. 7 АП. 703

СТЕФАН ВЛАДОВ МЛАДЕНОВ, ТЕЛ. 088/6950826

Дейности по ЗКИ

Финансов лизинг