Д ЛИЗИНГ ЕАД

Бърз кредит от Д ЛИЗИНГ ЕАД

Фирма за бърз кредит Д ЛИЗИНГ ЕАД

всички небанкови финансови институции
Д ЛИЗИНГ ЕАД е вписана в регистъра на Българска народна банка (БНБ) и като такова има право да извършва финансови дейности на територията на Република България. Някои от дейностите, които тези фирми могат да извършват са:

  • финансов лизинг;
  • гаранционни сделки;
  • отпускане на кредити.

Управляващите Д ЛИЗИНГ ЕАД според Закона за кредитните институции трябва да притежаваст необходимата професионална кавалификация, репутация и професионален опит. Фирмата трябва да изпълнява определени изисквания според Наредба на БНБ и може да бъде както с българско така и с чуждестранно участие.

Регистрационен № на финансова институция

ЕИК (БУЛСТАТ)

Номер и дата на заповед за вписване

BGR00335

203159604

БНБ-135896/03.12.2014

Адрес за кореспонденция

Лице за контакт

СОФИЯ 1606 РАЙОН КРАСНО СЕЛО, БУЛ. ГЕН. ТОТЛЕБЕН 8

ИВАЙЛО ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ, ТЕЛ. 02/ 4641 293

Дейности по ЗКИ

Финансов лизинг