БУЛКРЕДИТ ЕНД ФАЙНЕНС ЕООД

Бърз кредит от БУЛКРЕДИТ ЕНД ФАЙНЕНС ЕООД

Фирма за бърз кредит БУЛКРЕДИТ ЕНД ФАЙНЕНС ЕООД

всички небанкови финансови институции
БУЛКРЕДИТ ЕНД ФАЙНЕНС ЕООД е вписана в регистъра на Българска народна банка (БНБ) и като такова има право да извършва финансови дейности на територията на Република България. Някои от дейностите, които тези фирми могат да извършват са:

  • финансов лизинг;
  • гаранционни сделки;
  • отпускане на кредити.

Управляващите БУЛКРЕДИТ ЕНД ФАЙНЕНС ЕООД според Закона за кредитните институции трябва да притежаваст необходимата професионална кавалификация, репутация и професионален опит. Фирмата трябва да изпълнява определени изисквания според Наредба на БНБ и може да бъде както с българско така и с чуждестранно участие.

Регистрационен № на финансова институция

ЕИК (БУЛСТАТ)

Номер и дата на заповед за вписване

BGR00405

205055547

БНБ-85560/07.08.2018

Адрес за кореспонденция

Лице за контакт

СОФИЯ 1614 УЛ.ПРАСКОВА 16

КАТЯ АЛЕКСАНДРОВА ГЕОРГИЕВА, ТЕЛ. 0885853165

Дейности по ЗКИ

1.Финансов лизинг. 2.Гаранционни сделки. 3.Отпускане на кредити със средства, които не са набрани чрез публично привличане на влогове или други възстановими средства